Shared Projects

Collaboration Conditions
  • ایده‌ پردازی در پروژه‌های مشترک توسط مجموعه مورف انجام می‌پذیرد.
  • حق معنوی کالا در صورت انحصاری نبودن با مجموعه مورف می‌باشد.
  • همواره برند مورف به عنوان اجرا کننده و همچنین ایده پرداز، برروی محصول قرار می‌گیرد.
  • برندینگ محصولات اختصاصی به صورت توافقی انجام پذیر است.
  • مارکتینگ کالاهای مشترک به صورت اختصاصی با سرپرستی مجموعه مورف انجام می‌شود.
  • هزینه R&D کالاهای مشترک در صورت عدم وجود انحصار بر عهده مجموعه مورف بوده، و منافع سربار کالا به نفع مجموعه مورف در بخش R&D محاسبه می‌گردد.
  • هزینه محصول نهایی، برابر با تخمین اولیه و درصد سرمایه گزاری طرفین در سه مرحله ( قبل از شروع پروژه، بعد از نمونه نهایی محصول و بعد از تولید نهایی ) به نسبت  از سفارش دهنده دریافت میگردد.