پروژه‌های اختصاصی

شرایط همکاری در این زمینه
  • ایده‌ پردازی در پروژه‌های اختصاصی توسط سفارش دهنده انجام می‌پذیرد.
  • حق معنوی کالا با سفارش دهنده می‌باشد.
  • همواره برند مورف به عنوان اجرا کننده برروی محصول قرار می‌گیرد.
  • برندینگ محصولات اختصاصی به صورت توافقی انجام پذیر است.
  • مارکتینگ کالاهای اختصاصی در صورت تمایل سفارش دهنده با همکاری مجموعه مورف انجام پذیر است ولی مسئولیت اصلی مارکتینگ به صورت مستقیم با سفارش دهنده می‌باشد.
  • هزینه R&D کالاهای اختصاصی به صورت مجزا از مشتری دریافت شده و مسئولیت کیفیت کالا با مجموعه مورف می‌باشد.
  • هزینه محصول نهایی، برابر با تخمین اولیه مجموعه مورف بوده و در سه مرحله  به صورت توافقی ( قبل از شروع پروژه، بعد از نمونه نهایی محصول و بعد از تولید نهایی ) از سفارش دهنده دریافت میگردد.