رسانه های فانتزی

نمونه تصویر

نمونه تصویر با افکت

تصویر دایره با لینک

تصویر دایره با افکت

تصویر دایره با سایه و افکست
هاور غیرفعال

تصاویر تکی (ویژوال کامپوسر)

تصویر پیش فرض

تصویر پیش فرض با افکت

دایره ای با زوم

حاشیه دایره ای
با لینک

حاشیه دایره ای

تصویر گرد با زوم

تصویر سایه 3D با افکت
هاور غیرفعال

تصویر سایه حاشیه با افکت